Устатковання для металевих риштовань, опалубок, підпірок або кріплень, шахтні каркаси і надземні конструкції; регульовані або телескопічні стійки, трубчасті стійки й аналогічне устатковання, з металів чорнихВиробник: 24254900, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАННА"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі