Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків)Виробник: 00008024, ПУБЛІЧНЕ АТ "КИІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

Вид промислової діяльності: Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Інша продукція галузі