ПРИЛАДИ СЛУЖБИ ЄДИНОГО ЧАСУ

Приймач сигналів часу Ч7-13 - для прийому сигналів точного часу Синхронометр кварцевий Ч7-37 - для формування шкал часу і визначення з високою точністю моментів подій в реальному масштабі часу Приймач-компаратор Ч7-38 - для визначення відхилення частоти кварцових або атомних мір частоти стосовно частоти сигналів зразкових (еталонних) частот, переданих радіостанціями Компаратор частотний Ч7-39 - для вимірювання дійсного значення і відхилення частоти, спектральної густини потужності фазових шумів синусоїдних сигналів Стандарт частоти і часу СЧВ-74 - високостабільне джерело сигналу для повірки опорних генераторів, а також для зберігання шкал часу

Виробник: 14312973, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕРИДІАН" ІМ.С.П.КОРОЛЬОВА

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі