ДОЗІМЕТРИ-РАДІОМЕТРИ МКС-01, -02, -03, -04 "ПРИП'ЯТЬ"

Прилади призначені для вимірювання: - амбієнтного еквіваленту дози (АЕД) і потужності амбієнтного еквіваленту дози (ПАЕД) гамма-випромінювання, - поверхневої густини потоку бета-випромінювання, - питомої (об'ємної) активності по радіонукліду цезий-137 в рідких і сипучих речовинах, продуктах харчування, а також для попередження користувача про можливу шкоду для здоров'я шляхом сигналізаціії та індикації порогу ПАЕД, накопиченої АЕД. МКС-03 та МКС-04 дозволяють складати карти радіаційного забруднення місцевосці за допомогою вбудованого модуля GPS.

Виробник: 14312973, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕРИДІАН" ІМ.С.П.КОРОЛЬОВА

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі