Повітряні або інші газові компресори, крім повітряних і вакуумних насосів для холодильного устатковання, компресорів повітряних на колісному шасі, турбокомпресорів, компресорів об'їмних поршневих, компресорів відцентрових об'їмних роторнихВиробник: 35851853, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТ-СЕРВІС"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі