ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ

Механический комплект для печей выращивания слитков сапфира

Виробник: 32960748, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСИС"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі