Вироби з металів чорних, виготовлені куванням, штампуванням, спечені та інші (крім виливаних), н.в.і.у.Виробник: 24722985, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯ-ТН"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі