ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ (ЛОКАЛЬНІ) ТРУБОПРОВОДИ

газ

Виробник: 03346331, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"

Вид промислової діяльності: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Інша продукція галузі