Послуги з розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

газ

Виробник: 03346331, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"

Вид промислової діяльності: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Інша продукція галузі