Виробництво заклепок, шайб і подібних неґвинтових виробів

Виготовлення заклепок, стержнів, осей 2…8 мм на холодно-висаджувальних автоматах; виготовлення шайб штампуванням

Виробник: 05421663, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕКСТЕМП"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі