ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ Й ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАТКОВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ІНШОГО

проектування, інсталяцію, сервісне і технічне обслуговування відомчих і корпоративних мереж зв'язку, мереж передачі цих і мультимедійних мереж

Виробник: 32253338, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ"

Вид промислової діяльності: Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування
Інша продукція галузі