Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів)Виробник: 25640226, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРТ-98"

Вид промислової діяльності: Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Інша продукція галузі