Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання загального призначення інших, н.в.і.у.Виробник: 25384533, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВЕГА-У"

Вид промислової діяльності: Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування
Інша продукція галузі