ПОСЛУГИ З ТОКАРНОГО ОБРОБЛЕННЯ ВИРОБІВ МЕТАЛЕВИХВиробник: 30929732, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАКО"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі