Послуги з ремонту й технічного обслуговування устатковання для сільського та лісового господарстваВиробник: 30212003, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОНТАЖСЕРВІС"

Вид промислової діяльності: Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування
Інша продукція галузі