Печі й камери промислові чи лабораторні електричні, крім індукційних та опору, обладнання індукційне або діелектричного нагрівання (крім печей і камер)Виробник: 32824252, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕГІЯ БМ"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі