ЗАСОБИ ДЕЗІНФIКУЮЧI ІНШІ, У ФОРМАХ ЧИ УПАКОВКАХ ДЛЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АБ У ВИГЛЯДІ ГОТОВИХ ПРЕПАРАТІВ ЧИ ВИРОБІВ (КРІМ НА ОСНОВІ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ АМОНІЮ ТА НА ОСНОВІ ГАЛОГЕНОВАНИХ СПОЛУК)Виробник: 23524007, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ"

Вид промислової діяльності: Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Інша продукція галузі