Препарати лiкарськi iншi, що мiстять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші,для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані для роздрiбного продажуВиробник: 23524007, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ"

Вид промислової діяльності: Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
Інша продукція галузі