Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів)Виробник: 05905668, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО "ПРЕСА УКРАЇНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Вид промислової діяльності: Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Інша продукція галузі