Карти (мапи) географічні, гідрографічні або подібні усіх видів, віддруковані (крім у вигляді книг)Виробник: 08024253, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА ВІЙСЬКОВО-КАРТОГРАФІЧНА ФАБРИКА"

Вид промислової діяльності: Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Інша продукція галузі