Зливки зі сталi нелегованої та форми первинні інші, крім зливків шихтовихВиробник: 14308569, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі