інші зливки, первинні форми та напівфабрикати, зі сталі нелегованої (крім напівфабрикатів плоских)Виробник: 14308569, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі