Напівфабрикати ковані й заготовки, що підлягають попередній обробці методом кування, зі сталі нелегованої, крім плоскихВиробник: 14308569, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЬШОВИК"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі