Суміші будівельні сухіВиробник: 04012773, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДБК-3"

Вид промислової діяльності: Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
Інша продукція галузі