Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, з металів чорних

Двері квартирні

Виробник: 04012000, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕОКОН"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі