УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ РИШТОВАНЬ, ОПАЛУБОК, ПІДПІРОК АБО КРІПЛЕНЬ, ШАХТНІ КАРКАСИ І НАДЗЕМНІ КОНСТРУКЦІЇ; РЕГУЛЬОВАНІ АБО ТЕЛЕСКОПІЧНІ СТІЙКИ, ТРУБЧАСТІ СТІЙКИ Й АНАЛОГІЧНЕ УСТАТКОВАННЯ, З МЕТАЛІВ ЧОРНИХВиробник: 03972910, СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі