Устатковання для металевих риштовань, опалубок, підпірок або кріплень, шахтні каркаси і надземні конструкції; регульовані або телескопічні стійки, трубчасті стійки й аналогічне устатковання, з металів чорнихВиробник: 03972910, СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі