ДЕТАЛІ, ВИЛИВАНІ ЗІ СТАЛІ, ДЛЯ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (КРІМ ЛОКОМОТИВІВ, РУХОМОГО СКЛАДУ ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА)Виробник: 31202180, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ-ХХІ"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі