Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів)Виробник: 24379665, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ФЕНІКС"

Вид промислової діяльності: Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Інша продукція галузі