Дозатор вязких пищевых продуктов (сливочного масла, маргарина) марки ДВП-2Виробник: 32586884, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА-СБТ"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі