Частини устатковання підіймального та вантажно-розвантажувальногоВиробник: 14357579, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТІС"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі