КНИГИ, БРОШУРИ, ЛИСТІВКИ ТА ПОДІБНА ПРОДУКЦІЯ, ВІДДРУКОВАНІ (КРІМ У ВИГЛЯДІ ОКРЕМИХ АРКУШІВ)Виробник: 30107850, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТ-ДРУК"

Вид промислової діяльності: Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Інша продукція галузі