Книги, брошури, листівки та подібна продукція, віддруковані (крім у вигляді окремих аркушів)Виробник: 30107850, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТ-ДРУК"

Вид промислової діяльності: Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
Інша продукція галузі