Печі й камери промислові чи лабораторні електричні, крім індукційних та опору, обладнання індукційне або діелектричного нагрівання (крім печей і камер)Виробник: 36619923, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі