Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмініюВиробник: 05418038, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО РОЗРОБЦІ І ВИГОТОВЛЕННЮ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА "МЕХБУД"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі