Препарати лiкарськi, що мiстять iншi антибіотики, розфасовані, для роздрiбного продажуВиробник: 00481198, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"

Вид промислової діяльності: Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
Інша продукція галузі