Теплоенергія, вироблена і відпущена котельнимиВиробник: 00481198, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"

Вид промислової діяльності: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Інша продукція галузі