ОБЛАДНАННЯ Й АПАРАТУРА ДЛЯ ФІЛЬТРУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ (КРІМ ОБЛАДНАННЯ Й АПАРАТІВ ДЛЯ ФІЛЬТРУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ, І ТАКИХ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КАТАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА УСТАНОВОК ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ІЗОТОПІВ)Виробник: 00242909, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПОЛІГРАФМАШ"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі