ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ФІЛЬТРУВАННЯ Й ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ І ГАЗІВ,Н.В.І.У.Виробник: 00242909, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПОЛІГРАФМАШ"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі