Частини діодів, транзисторів і аналогічних напівпровідникових пристроїв, пристроїв напівпровідникових фоточутливих, фотогальванічних елементів, світловипромінювальних діодів, кристалів п'їзоелектричних зібранихВиробник: 14314038, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі