ЧАСТИНИ ДІОДІВ, ТРАНЗИСТОРІВ І АНАЛОГІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИСТРОЇВ, ПРИСТРОЇВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ФОТОЧУТЛИВИХ, ФОТОГАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, СВІТЛОВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ДІОДІВ, КРИСТАЛІВ П'ЇЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ЗІБРАНИХВиробник: 14314038, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі