Прилади напівпроводкові фоточутливі, уключаючи фотогальванічні елементи, фотодіоди, фототранзистори тощоВиробник: 14314038, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі