Машинне обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подріблення, розмелювання, змішування або перемішування грунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин; крім бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, обладнання для змішування мінеральних копалин з бітумомВиробник: 03149949, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі