Прутки та профілі суцільні, піддані холодній деформації або оброблені у холодному стані (холоднотягнуті), зі сталі нержавіючоїВиробник: 36473704, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПУЛЬСБУД"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі