ТЕПЛОЕНЕРГІЯ, ВИРОБЛЕНА І ВІДПУЩЕНА ТЕПЛОВИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ (ТЕС, ТЕЦ)Виробник: 00131305, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"

Вид промислової діяльності: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Інша продукція галузі