Електроенергія вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ), що працюють на паливіВиробник: 00131305, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"

Вид промислової діяльності: Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Інша продукція галузі