ДАЛЕКОМІРИ, ТЕОДОЛІТИ І ТАХЕОМЕТРИ (ТАХОМЕТРИ); ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИЛАДИ ІНШІ ГЕОДЕЗИЧНІ, ГІДРОГРАФІЧНІ,ОКЕАНОГРАФІЧНІ,ГІДРОЛОГІЧНІ, МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ТА ГЕОФІЗИЧНІВиробник: 01431334, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі