Далекоміри, теодоліти і тахеометри (тахометри); інструменти та прилади інші геодезичні, гідрографічні,океанографічні,гідрологічні, метеорологічні та геофізичніВиробник: 01431334, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Вид промислової діяльності: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Інша продукція галузі