Листи профільовані (ребристі) холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, зі сталі нелегованоїВиробник: 32593163, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-ПРОКАТ"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі