ПЛИТИ ГРАНІТНІ

Плити гранітні. Граніт Українських родовищ

Виробник: 04012394, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"

Вид промислової діяльності: Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Інша продукція галузі