РЕМОНТЕР МОД.4821

Ремонтер для повторного використання асфальтобетону. Асфальтові заводи мобільні.

Виробник: 05416857, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГІСТРАЛЬ" ІМ. М.П. ШУЛЬГІНА"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі