Авторизація користувача
Віброплита КБ-31

Віброплита для трамбовки піску, щебеню та асфальту

Виробник: 05416857, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГІСТРАЛЬ" ІМ. М.П. ШУЛЬГІНА

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі