Електроустатковання звукове або візуальносигналізаційне, н.в.і.у.Виробник: 24102142, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМІЗ"

Вид промислової діяльності: Виробництво електричного устаткування
Інша продукція галузі