Вироби та устаткування для використання в Гірничій галузі, Головні світильники, в тому числі із наявністю блоків іскрозахисту та сигналізаторів газів (в т.ч. метану)

Автоматика керування пристроями, апаратура освітлення, Номенклатура головних світильників типів Люкс, Світлячок, Луч

Виробник: 24102142, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛМІЗ"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі