Авторизація користувача
Вироби інші з металів чорних, виготовлені куванням чи штампуванням, без подальшої обробкиВиробник: 30722314, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД"

Вид промислової діяльності: Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Інша продукція галузі